Grunnkurs Boring og Brønn

Dagkurs

Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk er et 4 måneders introduksjonskurs for de som ønsker å en karriere offshore innen boring og brønntjenester.

Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk


Følger ny 477 timers Vg2 Brønnteknikk fagplan for kurs med oppstart etter 01. august 2007, inkludert Grunnleggende Sikkerhetskurs, Traverskranfører kurs, VHF kurs og Stroppe-Fallsikring- og Riggerkurs.

SØKNAD OM KURSPLASS
Du kan laste ned søknadsskjema her. For at søknaden skal kunne bli raskt behandlet må kopi av vitnemål fra videregående skole, eller høyere utdanning, være vedlagt. Kopi av attester eller lignende fra arbeidsforhold er også ønskelig.

Søknadsskjema - Last ned, fyll ut og send inn

Send gjerne søknaden om kursplass på e-mail til Mette på adressen mr@nortrain.no eller send den pr post til NORTRAIN, Tangen 10, 4070 RANDABERG

MÅLGRUPPE
Grunnleggende kurs i bore- og brønnteknikk er et introduksjonskurs for de som ønsker å søke jobb offshore innen disse aktivitetene eller ta spranget fra andre typer jobber offshore til en karriere innen boring og brønntjenester.
Kurset er også beregnet på offshore aktiviteter innen Subsea og prosess/produksjon, gjerne kombinert med Fagskoleutdanning etterpå. Det finnes også landbaserte jobber innen oljeindustrien der man har stor nytte av dette kurset.

VARIGHET
Kurset hos NORTRAIN har en total varighet på ca. 4 måneder og følger 477 tmers fagplan for det nye Vg2 Brønnteknikk programmet i den videregående skolen, inklusive alle obligatoriske HMS-fag.

INNHOLD
Grunnkurset er beregnet for voksne elever med en videregående utdannelse og noen års praktisk orientert yrkeserfaring. Kurset er delt opp i flere fagområder og er innom hele spekteret av olje og gassrelaterte fag, fra geologi, via boring, rigger og plattformer, til produksjon, rørledninger og raffinering av råolje til bensin og diesel. Kurset inneholder også Grunnleggende sikkerhetskurs, Stroppe-, fallsikrings- og riggerkurs, Traverskran G4 kurs, samt VHF-kurs. NORTRAIN oppfordrer alle elever til å ta offentlige eksamener for Vg2 Brønnteknikk etter endt kurs.

STUDIELÅN
Deler av et studielån kan da søkes omgjort til stipend hos Lånekassen. Det er mulig å søke om å få avlegge fagprøve etter noen års relevant yrkeserfaring (maks 5 år). Elevene får informasjon om dette på kurset hos NORTRAIN.

KVALIFIKASJONER
Elevenes kompetanse vil være en kombinasjon av tidligere arbeidserfaring, tidligere utdannelse og bestått kurs. Noen typer stillinger elevene fra Grunnkurset kan kvalifisere for: Rigger, Roustabout/Dekksarbeider, Borekaksbehandling, Roughneck/Boredekksarbeider, Kabeloperasjoner, Kveilerør, Prosess/Produksjon, Havbunnsinstallasjoner, ROV tjenester, Kranfører, Riggmekaniker, Riggelektiker, Automasjon/Hydraulikk, Vedlikehold & Modifikasjon.


Neste ledige kurs


NORTRAIN kjører neste kurs (kurs nr. 2/11) på dagtid i tidsrommet 18. april 2011 til 2. september 2011.
Undervisningsstart hos Nortrain er 26. april 2011. (Selvstudium uke 16)

Kurs nr. 3/11 på dagtid i tidsrommet 8.august 2011 til 16.desember 2011.
Undervisningsstart hos Nortrain er 15. august 2011 (Selvstudium uke 32)
Ny kursavgift: 75 000 kroner

Kveldskurs - vennligst ta kontakt for mer informasjon.

...

UNDERVISNINGSOPPLEGG HOS NORTRAIN

Undervisningen foregår hovedsakelig fra mandag til fredag kl. 08:30 til 15:00, men enkelte deler av Grunnleggende sikkerhetskurs og løftekursene kan måtte gå over noen kvelder i tillegg.

Før kurset starter må elevene ha fullført ca. en ukes introduksjon (hjemme) som selvstudie i geologi, boreteknologi og petroleumsrelatert matematikk/fysikk. Bøker for selvstudiedelen blir tilsendt noen uker før kursstart og elevene jobber da hjemme med dette selvstudiet i dagene før undervisningen starter hos NORTRAIN.

Undervisningen hos NORTRAIN er i hovedsak "tavleundervisning" med forankring i fagplanene og lærebøkene, men preges også i stor grad av instruktørenes detaljkunnskap og overføring av erfaringer fra jobber offshore. Det er krav til oppmøte og eventuelt fravær kommer på vitnemålet.

OPPTAKSKRAV
Med virkning fra 1. august 2007 har NORTRAIN besluttet å følge Utdanningsdirektoratets forskrift om opptakskrav til voksenopplæring for videregående skole på Vg2 nivå. Dette betyr at søkere til det utvidede kurset Grunnleggende kurs i bore & brønnteknikk etter Vg2 fagplan, må ha minimum et relevant grunnkurs og fullført allmennfagene norsk, engelsk og matematikk på Vk1/Vg2 nivå, eller tilsvarende allmennfaglig bakgrunn eller relevant fagbrev eller fagskole. I tillegg ønsker de fleste selskapene i offshorebransjen at jobbsøkere har noen års relevant praktisk arbeidserfaring, primært innen mekanisk, elektro, prosess, landbruk, fiskeri, eller sjøfartsfag.

Alder er i og for seg ikke et opptakskriterie, men bransjen foretrekker at nyutdannede søkere generelt ikke er eldre enn ca. 35 år. En attraktiv praktisk orientert yrkesbakgrunn, relevant utdanningsbakgrunn, lærevillighet og stå-på vilje øker muligheten for offshore jobb også for de som er noen år eldre.

NORTRAIN kan selvsagt ikke garantere noen jobb, men bransjen trenger mye folk de neste årene når mange nye rigger kommer inn på norsk sokkel. Svært mange blant første generasjon offshorearbeidere blir samtidig pensjonister. Dette øker også behovet for ledende personell med fagskoleutdanning.

Link til fagplan: www.utdanningsdirektoratet.no
Link til retningslinjer for kompetanse: www.olf.no

EKSAMEN
Kurset inkluderer følgende fire eksamener:
1. Leting, boring, komplettering
2. Produksjon, trykkontroll og brønnvedlikehold
3. HMS og kvalitet
4. Avsluttende tverrfaglig eksamen

Alle elever hos NORTRAIN blir i tillegg oppfordret til å melde seg opp til de fire offentlige eksamener i faget Vg2 Brønnteknikk, www.privatistweb.no . Disse eksamene avholdes kun to ganger pr. år, i desember og juni.

...


Stroppe-, fallsikrings- og riggerkurs m.m.

Stroppekurs (3 dager), Fallsikringskurs (2 dager) og Riggerkurs (4 dager) er en del av Vg2-fagplanen og Grunnkurset hos NORTRAIN. Stroppekurs, Fallsikringskurs og Riggerkurs er nå pålagt i de fleste stillinger innen boring og hos serviceselskapene offshore. Det er derfor en nødvendighet å ha disse kursene når du søker jobb. Disse kursene er også en del av den nye fagplanen for Vg2 Brønnteknikk, sammen med Traverskrankurs G4, og VHF-kurs. Søkere som har kursbevis for noen av disse kursene fra før vil da få redusert kursprisen hos oss.

...

Sikkerhetskurs OLF-godkjent

Grunnleggende sikkerhetskurs for offshore (1 uke) gjennomføres i samarbeid med NUTEC i Stavanger og er inkludert i kursprisen for Grunnkurset etter 1. august 2007. Søkere som har kursbevis fra dette kurset fra før vil da få redusert kursprisen hos oss.

LÅN/STØTTE
Det utvidede Grunnkurset etter Vg2 fagplan og med inkludert Grunnleggende sikkerhetskurs, Stropp-, fallsikrings- og riggerkurs, samt Traverskran G4 kurs og VHF-kurs koster etter 1. august 2007 kr. 68.700,-
Grunnkurset etter Vg2 fagplan hos NORTRAIN er godkjent for støtte av Lånekassen og det kan søkes om studielån og stipend/skolepenger elektronisk på www.lanekassen.no når kursplass er bekreftet fra NORTRAIN. Deler av studielånet kan søkes omgjort til stipend ved bestått offentlige eksamener etter endt kurs.

...

Andre kurstilbud (tilleggskurs)

Nortrain tilbyr alle elever å delta på G20 krankurs (benyttes på boredekk), samt Truckførerkurs. Disse kurset er frivillige og vil bli gjennomført på slutten av kursperioden mot en ekstra kursavgift.

ANDRE VIKTIGE OPPLYSNINGER
Du må ha Offshore helsesertifikat for å få jobb offshore. Dersom du ikke har slikt sertifikat bør du kontakte din lege og få ordnet det slik at du er sikker på at du er helsemessig skikket til å arbeide offshore. Dette er ikke nødvendig for å få gå på kurset, men du får ikke arbeid offshore dersom du ikke har gyldig helsesertifikat. Skjemaet som brukes heter I-1148 og I-1149. Fylkeslegen i hvert fylke skal ha denne type skjema. En slik helseattest er normalt gyldig i 2 år.

Deltagerne vil etter fullført kurs som oftest starte i stilling som hjelpearbeider offshore. Det finnes også en rekke stillinger innen offshore vedlikehold, modifikasjon, produksjon, subsea, utstyrsinstallasjon og lignende der dette kurset kan ha stor nytte, samtidig som det åpner for en karrierevei innen boring og brønn om man ønsker å gå den veien senere.

Etter en periode med praktisk offshore arbeidserfaring kan man bli evaluert og godkjent til stillingen operatør (boredekksarbeider/ tårnmann) eller brønnserviceoperatør offshore. Bestått Grunnkurs og sentralgitt tverrfaglig eksamen vil kunne danne grunnlag for videre utdannelse på fagskole slik at man kan opparbeide seg kompetanse for ledende stillinger offshore. NORTRAIN tilbyr en modulbasert fagskole som man kan følge mens man jobber i full stilling offshore. Studietiden er 3 år.

NORTRAIN forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs. Ønsker du mer informasjon om realkompetansevurdering, yrkesprøve og muligheter for å kunne ta et fagbrev etter noen års praksis i et yrke, må du ta kontakt med opplæringsavdelingen hos fylkeskommunen i det fylket der du har din hjemmeadresse. Se gjerne på www.privatistweb.no for å finne kontakttelefon, e-mail og adresse til opplæringskontoret i ditt hjemfylke.

NORTRAIN er behjelpelig med å skaffe kontakt med utleiere av leiligheter og hybler for de elever som er tilreisende til Stavanger-regionen.
Kontakt oss gjerne på telefon 51 69 27 00 eller på e-mail til mr@nortrain.no
Skriv ut Tips en venn

Tips en venn om denne artikkelen!